Aspen 4

Aspen alkylatbensin som ger minsta möjliga miljöpåverkan och en
betydligt bättre arbetsmiljö för användaren.

Kategori: