Hem - Leverantörer

Våra leverantörer är viktiga!

Vad kan vi erbjuda:

• Snabbare och enklare kommunikation med ett huvudkontor
• EDI-fakturera en kund - ni får betalt i tid
• Er marknadsföring når ända ut ur butik
• Som avtalsleverantör är du prioriterad i vårt sortiment
• Vi tar ansvar för att alla butiker har auktorisation för service

Hur fungerar vi?

Varje butiksägare äger sin del av QC-kedjan och ska ta ansvar för sina egna kunder och den lokala marknaden.
Att ingå i kedjan innebär också att vi ställer krav på att den grafiska manualen följs och att butiken gör en inre- och yttre profilering.

Marknadens bästa service

Visste du att vi erbjuder service vid varje QC butik?
Läs mer om vårt serviceerbjudande

Anders Sundqvist, VD

anders.sundqvist@qctradgard.se Mobil: 0720-65 32 26

Håkan Jönsson, sortiment

Mobil: 0707-83 90 08 hakan.jonsson@qctradgard.se

Kristina Holmdahl, marknadsföring

kristina.holmdahl@qctradgard.se Mobil: 0734-23 20 80